INTERPELLASJON

Til kommunestyremøtet 01.11.2007

fra Rødt ved Rønnaug Stensrud:

Interpellasjon:

Stopp vold mot kvinner/vold i nære relasjoner.

Jeg ønsker følgende sak diskutert i kommunestyret:

•  Hva gjøres for å forebygge vold mot kvinner/vold i nære relasjoner på Nesodden?

•  Har vi en handlingsplan? Hvis ikke, hvordan kan vi få en?

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner for perioden 2004-2007 har fire overordnede målsetninger:

Vi har et ansvar som lokalsamfunn med å bidra til å forebygge utvikling av vold i nære relasjoner. All bruk av vold strider mot norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. Det angår oss som naboer og medmennesker når vi skal være med og forme hva slags samfunn vi vil ha. Vi må jobbe både på individ- og samfunnsnivå.

Nesodden kommune er med på å eie og drive det interkommunale Follo krisesenter i Ås, som i følge sin årsrapport ga tilbud til 229 kvinner og barn i 2006. 9 kvinner fra Nesodden bodde på senteret dette året, mens 40 var registrert som brukere av senterets tjenester på dagtid. I 2005 bodde 21 kvinner fra Nesodden der. 35 var dagbrukere.

Ved gjennomgang av kommunens plan for psykisk helsearbeid 2007-2010, kan jeg ikke se at det finnes noe avsnitt som omhandler denne problemstillingen spesifikt. Om den finnes i planer for sosialavdelingen, helseavdelingen eller hos politiet/kommunen i forhold til SLT-arbeid, vet jeg ikke, men jeg tror det ikke.

La oss gjøre som blant annet Vefsn og Molde kommune:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg foreslår at kommunestyret ber administrasjonen og HOS- utvalget om å lage et arbeidsseminar for fagpersoner og politikere, som en start på arbeidet med å lage en lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.


Til toppen

Tilbake til Kommunestyret