AKTUELT UTVALG

Fred og fordragelighet?

Dette er overskriften på AMTAs  referat fra kommunestyremøtet som vedtok Nesoddens budsjett og økonomiplan.

Det er sant i den forstand at SV har snudd og nå støtter et budsjett som overgår investeringsplanene fra i fjor. (Det som SV bl.a. i samarbeid med oss anket til fylkesmannen fordi de fryktet kollaps i kommunens økonomi) Da blir flertallet for betongkammeratenes politikk overveldende.

Det er usant i den forstand at kommunestyret stemte over to budsjettforslag som stod for svært forskjellig politikk.

De fire hovedforskjellene er:

1. Betongkammeratene, nå med Venstre og SV på slep, vil spare utgifter ved å ta fra de fattigste og mest utsatte.  Ved å
-         fjerne graderte satser  på barnehageplass. Noe som vil gi de med aller lavest inntekt (under 200 000) en øking på over 22 000 kroner i året i barnehageutgifter.

-         Redusere lærertettheten. I følge Undervisningsforbundets leder vil det først og fremst ramme de barna som trenger tilpasset opplæring.

-         Underbudsjettere helsesektoren bevist og legge presse på tildelingsteamet slik at det skal bli vanskeligere å få tildelt helsetjenester. Det vil også ramme de som ikke har mye støtte rundt seg som kan sloss for sine rettigheter. 

KrF, Rødt og MDG ville

-         bevare graderte barnehagesatser

-         Stoppe litt av kuttene i lærerstillinger

-         Tilføre helsesektoren over 5 millioner ekstra slik at tjenestene kan forstsette på dagens nivå.

2. Betongkammeratene, nå med Venstre og SV på slep vil bruke de siste restene av penger kommunen har og låne til over pipa.   Virkninger av krisa som redusert skatt og økte sosialutgifter snakkes det ikke om.

KrF, R og MDG ville bremse investeringsmengden og sørge for å ha noen reserver for å takle brå svingninger uten at det får dramatiske følger for velferdsordningene våre.

3.KrF og Rødt vil stille krav til regjeringen om at den lar kommunene beholde mer av skattepengene slik at skikkelige velferdsordninger lar seg opprettholde.   Flertallet – fra SV til FrP ville ikke stille noen krav til regjeringen.

4.Betongkameratene med V og SV på slep vil, innen for den milliarden i investeringsbehov som kommunen har, prioritere kontorbygg(Rådhus) framfor skoler og helsinstitusjoner. 

KrF, MDG og Rødt ville satse på skoler (inklusive idrettsanlegg) og helseinstitusjoner.

Det er altså ikke særlig samstemmighet i kommunestyret på Nesodden, bare et uvanlig bredt flertall for å føre en usosial høyrepolitikk.

 

Geir Christensen
Rødt

Tilbake