Arkiv 2008-2007

Tilbake tilFred og fordragelighet?

Dette er overskriften på AMTAs  referat fra kommunestyremøtet som vedtok Nesoddens budsjett og økonomiplan.

Det er sant i den forstand at SV har snudd og nå støtter et budsjett som overgår investeringsplanene fra i fjor. (Det som SV bl.a. i samarbeid med oss anket til fylkesmannen fordi de fryktet kollaps i kommunens økonomi) Da blir flertallet for betongkammeratenes politikk overveldende.

Les mer...

_______________________________________________________

PEDAGOGISK TILBUD ELLER OPPBEVARING?

Rådmannen anbefaler Nesodden å "ofre den høye kvaliteten" (Amta 15.12.) i barnehagene for å oppnå full barnehagedekning og å unngå det fryktede stempelet "barnehageversting". For rådmannen er den enkle løsninga å dytte inn flere barn per avdeling i de eksisterende barnehagene. Ordføreren ser i samme avis ut til å ville følge opp rådmannens anbefalinger.

Les mer...

_______________________________________________________

Studiemøte med Pål Steigan:

Framtida begynner nå!

Nesodden har møte onsdag 2. april kl 19:00 på samfunnshuset. Pål
Steigan, tidligere leder i AKP og sentral innen oppbygginga av den revolusjonære venstresida i Norge, innleder om økokommunistisk manifest og økologisk samfunnsplanlegging.

Samfunnshuset onsdag 02. april kl 19:00

Les mer...


_______________________________________________________

Vi inviterer til debatt om

Nesodden 2030

Hvordan ønsker vi at Nesodden skal være?

Hvilke samfunnskrefter vil en plan bygd på flertallets interesser utfordre? 

Hvordan skal flertallet av innbyggere få makt til å styre ut fra sine                                               behov?

Samfunnshuset mandag 21. januar kl 19:00

Les mer...

_______________________________________________________

KLIMALØFTENE SOM FORSVANT: AUF MOT AP

Dette verbalforslaget Rødt fremmet i kommunestyret, er en sammenfatning av de kravene Natur og Ungdom sammen med AUF har reist overfor kommunestyret. Selv uten penger er prinsipiell tilslutning til kravene viktige. Hvorfor stemte Arbeiderpartiet mot dette?

"Miljø: Kommunestyret mener klimatiltak må iverksettes allerede i løpet av 2008 selv om klimaplan enda ikke er ferdig. Vi ber rådmannen om at følgende tiltak utredes innenfor budsjettrammene:

1. Installering av varmepumper i kommunens bygg.
2. Uskifting av oljefyranlegg.
3. Miljøvennlige biler til ansatte.
4. Ladestasjon for el.biler
5. Tiltak for å bedre gjenbruk. Særlig spørsmål om gjenbruksforetning på Teigen.

Punkt 1 og 2 bør spesielt tilrettelegges i samband med nye ventilasjonsanlegg på skolene.

Les mer...

_______________________________________________________

FRAMTIDA BEGYNNER NÅ!

Platon skapte sin visjon om et klasseløst ideal-samfunn for 2.400 år siden. Thomas More skrev om sitt kommunistiske Utopia i 1516. I sine ungdoms-skrifter skrev Marx om et samfunn der han kunne være gjeter om morgenen og kritiker etter middag, uten noen sinne å bli verken gjeter eller kritiker. I Kvinne ved tidens rand skaper Marge Piercy et økokommunistisk framtidssamfunn bygd på en kombinasjon av moderne teknologi og natur-kunnskapen til indianerne i New Mexico.

Utopiene har vært mange, men løsningene har vært få. I dagens verden er det en avgrunn mellom utopiene og virkeligheten for det store flertallet av jordas innbyggere. Hvordan slå bru over denne avgrunnen? Hvis det ikke skapes ei slik bru, blir resultatet lett håpløshet og avmakt. Derfor må vi innse at framtida begynner nå. Les mer...

_______________________________________________________

 

 

 I vår tvang ”Betongkameratene” (H, Ap og FrP) med støtte av Venstre gjennom sitt prestisjeprosjekt med rådhus, kulturhus og bibliotek sammen med ny ungdomsskole på Nesoddtangen. Prislappen på 415 millioner er svært omtrentlig, og prisveksten i byggemarkedet er svært sterk. Prosjektet ble ikke stilt opp mot andre tiltak som kommunen trenger å gjennomføre. Les mer...

_______________________________________________________

RØDGRØNN SAMLING I BÅNN !

Soria-Moria-erklæringen lovte kommunene at nå skulle alt bli så mye bedre. Men hva skjedde med statsbudsjettet for 2008?
Kommunenes andel av brutto nasjonalprodukt har sunket fra 18% til 14% de siste ti-tolv årene. Dette betyr et inntektstap på rundt 80 milliarder. Bare en del av dette ville betydd enormt!

Vår utfordring til de andre partiene på Nesodden i budsjettbehandlingen er å være med på kravet om at Staten må sette kommunene i stand til å utføre oppgavene sine. Les mer...

_______________________________________________________

SYKDOM ER IKKE BUTIKK - FJERN STYKKPRISEN!

En undersøkelse utført blant 1300 sykehusleger som ble lagt fram 6. september, viser bl.a. at halvparten av landets sykehusleger mener kvaliteten på det medisinske tilbudet er blitt dårligere etter innføringen av sykehusreformen. Dette er svært alvorlig!

Gode, offentlige sykehus som kan gi øyeblikkelig hjelp, god behandling og pleie er en hjørnestein i folks trygghet. Lokalsykehus i distrikts-Norge med fødeavdeling og medisinsk og kirurgisk akuttberedskap hele døgnet er svært viktig for at folk skal tørre å bygge og bo i landets ulike distrikter. Les mer...

_______________________________________________________

DEMONSTRASJON I OSLO 24 NOVEMBER FOR Å FÅ DE NORSKE SOLDATENE UT AV AFGHANISTAN

Vær med og protester mot NATOs okkupasjonskrig i Afghanistan og den norske krigsdeltakelsen!

Tid: Lørdag 24. november, kl 13.
Sted: Eidsvolls plass, foran Stortinget

FORELØPIGE APPELLANTER: Kleiv Fiskvik, leder i LO Oslo, Torstein Dahle, leder i Rødt, Kirsti Bergstø, leder i Sosialistisk Ungdom, Mimir Kristjansson, leder i Rød Ungdom, Erling Borgen, journalist og dokumentarist.

_______________________________________________________

90 ÅR SIDEN OKTOBERREVOLUSJONEN!

I november er det 90 år siden den russiske Oktoberrevolusjonen, som førte til opprettelsen av verdens første arbeiderstat. Det er fremdeles grunn til å la seg inspirere av det som skjedde den gangen. Les mer...

Bilde: www.marxists.org

 

 

 

_______________________________________________________

DEMONSTRASJON PÅ JERNBANETORGET I OSLO ONSDAG 7. NOVEMBER KL. 14:00 MOT TYRKISK AGRESJON

_______________________________________________________

 

RØDT FREMMER HANDLINGSPLAN OM VOLD MOT KVINNER!

Nesodden RV vil forplikte seg til å jobbe for at Nesodden kommune lager en handlingsplan for forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner/vold i nære relasjoner. Handlingsplanen skal inneholde konkrete, oppnåbare mål for neste kommunestyreperiode, les interpellasjon i kommunestyret fra Nesodden Rødt.

Foto: Scanpix

_______________________________________________________

KOM PÅ RØD UNGDOMS HØSTKONFERANSE 2007

John Fredriksen tjener 20 000 kroner i minuttet. Hvor mye tjener du i minuttet? Er du er lei av at de rike bare blir rikere og rikere, og lurer på hvorfor det er sånn? Syns du det er urettferdig at Onkel Skrue og milliarder-vennene hans slipper å betale skatt, mens du sliter med å få råd til husleia? Vil du være med å legge planer om å ta tilbake penga fra de rike? Eller er du kanskje bare lei av at sjefen behandler deg som en drittunge? Da bør du ta turen innom Rød Ungdoms Arbeids og Elevkonferanse 9-11 November.
Les mer...

_______________________________________________________

"ØKNINGEN" I KOMMUNENS FRIE INNTEKTER ER EN NEDGANG!

De frie inntektene i kommunesektoren kommer ikke til å få en reell økning med 1,5 milliarder kroner i 2008, slik det står i statsbudsjettet og i nesten alle budsjettkommentarer. Tallene i statsbudsjettet betyr tvert imot at de kommer til å få en reell nedgang på nesten 800 millioner kroner i 2008. Effekten blir verst for kommunene, der den reelle nedgangen blir på mer enn 900 millioner kroner. De frie inntektene til fylkeskommunene vil få en svak reell vekst på litt over 100 millioner kroner, basert på statsbudsjettets egne anslag.

Årsaken til de misvisende tallene og kommentarene er et triks som norske regjeringer har brukt i mange år, ved at de sammenligner med gamle anslag som de vet er feil, i stedet for å bruke de nyeste regnskapsanslagene for 2007 som sammenligningsgrunnlag. Les mer...

_______________________________________________________

EN TAKK OG ET SPØRSMÅL OM HJELP

Vi er svært takknemlige for den økte støtten Rødt har fått i dette valget. Valget betyr et gjennombrudd for Rødt på Nesodden, og vi skal gjøre vårt beste for å leve opp til den tilliten vi har fått. For oss er et samarbeid med organisasjoner, fagforeninger bevegelser og folk utenfor det parlamentariske systemet avgjørende. Vi ønsker å være et redskap for folkelige bevegelser og organisasjoner. Vår egen organisasjon er for tiden for svak til å klare disse store oppgavene. Vi må derfor be om hjelp. Vi trenger mange som tar i et tak for å utvikle dette samarbeidet og som kan utvikle et Rødt-lag som kan holde de politiske kravene oppe og synlige. Ta kontakt!

_______________________________________________________

TAKK FOR TILLITEN!

Nesodden Rødt vil takke Nesoddens befolkning for tilliten dere har vist oss ved å sørge for å fordoble vår representasjon i kommunestyret! Vi har gjort vårt beste valg noensinne på Nesodden, i tillegg til å styrke oss både i Akershus og i hele landet, og vi lover å bruke vår økte styrke i kommunestyret til å fortsatt kjempe for  en bedre kommune og et bedre samfunn på Nesodden, å fortsatt avsløre betongkameratenes uansvarlige politikk og å holde SV her "i øra".

Tusen takk! Hilsen Nesodden Rødt.

______________________________________________________

RØDTS BESTE VALG NOENSINNE!

I kommunevalget fikk RV 41 241 stemmer. Så mange stemmer har vi aldri noensinne fått i kommunevalg. I tillegg deltok vi i felleslister som fikk 3650 stemmer. I 2003 var de tilsvarende tallene 32 165 og 3 269. Dette er desto bedre siden vi denne gang stilte liste i 78 kommuner mot 102 kommuner i 2003. Les mer...

______________________________________________________________

 

Nesodden Rødt sine nye representanter i kommunestyret:


Geir Christensen


Rønnaug Stensrud

Nesodden Rødt har doblet sin representasjon i kommunestyret, etter at valget endte på 5,8%. Mangeårig representant for Rødt, Eivind Reiersen, har nå gitt seg etter 16 år i kommunestyret, og blir erstattet av elektromontør Geir Christensen og miljøterapeut Rønnaug Stensrud.

______________________________________________________________

VALGRESULTATET PÅ NESODDEN:

Resultatene for Rødt/RV på landsbasis

Til toppen