Dagsarkiv: 30/11/2019


Budsjett 2020 – Hva vil Rødt

Hovedpunktene i Rødt sitt budsjettforslag er: Forslag som kan redusere forskjellene i kommunen. Det er bl.a.: Økte midler på driftsbudsjettet, både en rekke enkelttiltak som kantine på Nesoddtunet og vikarmidler samt en pott til fordeling etter rådmannens vurdering av hvor presset er størst. Fattigdomstiltak, som handler om å holde barnetrygden […]


Rødt budsjett 2020

Rødt ønsker ikke at kuttpoitikken som bygger ned velferdstilbudene skal forstsette. Vi har derfor tilbakeført de fleste kuttene kommunedirektørene foreslår og prøvd å rette opp noen andre alvorlige mangler. Vår påplussinger ser slik ut: Oppgave sum tusen langsiktig Styrke politisk sekretariat. Kommunal rapport + 500 varig Taksering eiendomsskatt 5000 engangsutgift […]