Dagsarkiv: 07/08/2017


Rødtnytt Akershus August 2017

Til tross av at Akershus er et lite fylke tett
rundt hovedstaden er vi blant de som kjører
mest bil. For Rødt i Akershus er det viktig at
de store satsningene på samferdsel i fylket ikke
skal legge opp til en økning i privatbilisme,
men heller sørge for at flere bruker