Dagsarkiv: 24/11/2015


Kommunestyret 26.11: Store beslutninger på kort tid

På torsdag skal kommunestyret ta stilling til over 20 forskjellige saker. Arbeiderpartiet og Høyre har sikkert avtalt utfallet på forhånd, for noen skikkelig diskusjon er umulig på så kort tid. Her er noen hovedsaker for Rødt: Trafikksikkerhetsplan: En etterlengtet plan kommer til behandling. 270 innspill er kommet, men svært få […]


Interpellasjon om TISA fra Rødt

Norge forhandler sammen med 50 andre land om tjenesteavtalen TISA. Samtidig forhandler EU og USA om investerings- og handelsavtale (TTIP) som vil få virkning i Norge gjennom EØS-avtalen. Regjeringa har i tillegg lagt fram et forslag om bilaterale investeringsavtaler, et forslag som åpner for at Norge kan inngå avtale om […]