Dagsarkiv: 01/11/2015


Det uverdige spillet om brøyting av velveier

Rødts forslag om at kommunen igjen skulle ta ansvar for brøyting og lys på velveiene, ble nedstemt av AP og Høyre i juni. Isteden fikk vi følgende vedtak etter forslag fra Høyre: «Rådmannen legger frem en sak til kommunestyret om brøyting og strøing av veier som tidligere ble vintervedlikeholdt av […]