Dagsarkiv: 01/10/2015


HVOR GÅR DE GRØNNE ETTER VALGET?

Arbeiderpartiet og Høyre har fått med seg MDG i et valgteknisk samarbeid. De har også inngått en 15 punkts avtale. Punktene i avtalen virker til dels lite forpliktende, men har heller ikke et innhold som ikke de andre partiene stort sett kan slutte seg til. Spørsmålet nå er i hvilken […]