Dagsarkiv: 01/09/2015


Boliger for folk – ikke for spekulasjon

Det bygges for få og for dyre boliger i Norge. Spekulantene klager på tomtemangel, tungvinte reguleringsbestemmelser og kommunalt sommel. De lyver. Det er «det ufrie markedet» – spekulantene selv – som sørger for få og dyre boliger.Boligbyggingen bremset opp på midten av 80-tallet, da den sosiale boligbyggingen ble avskaffet av […]