Dagsarkiv: 23/08/2015


Nesoddens velveier. Ett hett valkamptema.

Nesoddens velveier. Et hett valgkamptema.(Innlegg sendt til Amta 23.8) En av de stadig tilbakevendende «kampsakene» i Nesodden kommunestyre inneværende periode har vært vintervedlikehold og belysning av velveiene. Saken henger fremdeles i løse luften. Derfor er det nødvendig med en oppsummering, slik at innbyggerne vet hva de stemmer «ja» eller «nei» […]