Daglige arkiver: 01/08/2015


Lundefarets millioner

Friday, July 31, 2015 Lundefaret påstår i AMTA (31/7) at døgnlegevakt på Nesodden vil koste kommunen minst 4 millioner ekstra. Han argumenterer med utgangspunkt i et budsjettall fra Nes kommune. Påstanden står i sterk kontrast til hva Nes kommune selv har utredet. De har vurdert legevakt og øyeblikkelig hjelp sengeplasser, […]


Legevakt – Hvilke argumenter?

Wednesday, July 29, 2015 Ordfører Sandberg er overbevist om at legevakt på Ski gir det beste helsetilbudet. (AMTA 29/7) Men hvorfor? Hun henviser til faglige råd. Hvilke faglige råd? Blant fagfolk er det delte meninger. Hun skriver at hun vil jobbe hardt for å forklare innbyggerne dette. Og så nevner hun ikke […]


Trenering?

Monday, July 13, 2015 21. mai vedtok kommunestyret følgende etter forslag fra Rødt: «Kommunestyret ber rådmannen åpne ny avdeling på Nesoddtunet så fort som mulig. Eventuelt behov for budsjettjustering legges fram i neste møte.» I neste møte bevilges det 2 millioner og vedtaes en formulering om åpning innen 1/8. I […]


Velveier – snur kommunestyret?

Tuesday, June 9, 2015 Asgeirsvei i vinter Kommunestyret sine vedtak om å slutte med vinterbrøyting av velveier har skapt mye strid. Tre partier har sått 100% bak vedtaket om å slutte: Ap, H og V. Nå melder både Venstre og Høyre i valgkampen at de vil at kommunen igjen skal […]


Rødt og boligpolitikk

  Svar til Tor Henrik Andersen fra Hellvik. Av Rønnaug Stensrud I sitt leserinnlegg 30.mars beskylder Tor Henrik Andersen fra Nesodden Arbeiderparti Rødt og SV på Nesodden for å være boligsinker. Han sier vi sitter i våre eplehager og praktiserer NIMBY (not in my back yard) holdninger. Vi vil holde igjen boligutbyggingen, så nye folk ikke får etablert seg […]


Nesodden 1. mai og ildsjelprisen

Saturday, May 2, 2015 Nesodden 1. mai på Tangenten ble igjen antakelig Norges best besøkte  1.mai-arrangementer sett i forhold til folketallet vårt.  Særlig satte  mange foreldre med små barn sitt preg på arrangementet. Ildsjelprisen hadde i år hadde seks nominerte med svært forskjellige  innsatsområder. Espen Klouman Høiner og gjengen som […]


Hva er Arbeiderpartiets arbeidsgiverpolitikk?

Sunday, May 17, 2015 Arbeidsgiverpolitikk et Arbeiderparti verdig? Åpent brev til ordfører Sandberg: 23 mars sendte jeg følgende spørsmålene under til Nina Sandberg. I et oppslag i AMTA vedrørende at en ansatt var fjernet fra kriseteamet reiser det seg noen prinsipielle spørsmål. Bakgrunnen for spørsmålet er rådmannen sin uttalelse om at nye […]


Vedtak om ny avdeling på Nesoddtunet

Thursday, May 21, 2015 Kommunestyret vedtok i dag enstemmig å be rådmannen  åpne ny avdeling på Nesoddtunet så fort som mulig.   Vedtaket satt langt inne og kom etter en hard debatt. Ordfører Sandberg åpnet med å si at det ikke var noen grunn til å framskynne vedtak som uansett […]


Om kommunesammenslåing

Tuesday, May 19, 2015 Av Eivind Reiersen «Per i dag så kan jeg ikke se at det er grunnlag for at vi bør arbeide for en sammenslåing med andre nabokommuner,» sier Nina Sandberg til NRK Østlandssendingen 6. mai. Høyre syns det er rart at hun kan trekke konklusjoner nå som kommunen […]


Aps «demokrati»

Monday, April 6, 2015 «Der «flere» tar til orde for hyppige folkeavstemninger med JA eller NEI til politiske spørsmål har jeg mere tro på dialogen, forhandlingene og en åpen debatt i media» skriver Tonje Westby i AMTA (25/3) 77% av de spurte i AMTAs meningsmåling ønsket døgnlegevakt tilbake til Nesodden. […]