Dagsarkiv: 31/07/2015


Det triste budsjettforliket – eller politikk som maskerade

                                    Sykehjemmet er blant taperne i budsjettkampen Nå har det skjedd igjen. Det store budsjettforliket har blitt gjort før kommunestyret i det hele tatt har begynt behandlingen av saken. Hverken AP eller Høyre har lagt fram egne budsjettforslag men har gjennom samtaler på bakrommet forhandlet seg fram til enighet […]


Parkeringsavgiften i Kongleveien (Tangenten)

  Blomsterveien 20/11 Parkeringsplassen ved Kongleveien Barnehage 20/11 Etter at det ble innførst avgift for parkering i Kongleveien har nabogatene blitt fylt opp. I bl.a. Blomsterveien er det frykt for trafikksikkerheten når det parkeres på kryss og tvers. Gaten blir uoversiktlig spesielt når det parkeres nær kryss, og foreldre frykter […]


Avgiftsparkering – Tangenten og Kongleveien

Wednesday, November 12, 2014 Avgiften for å parkere har hatt stor virkning. Av de negative er at presset på naboveier og innfartsparkering har blitt stort. Misnøyen blandt ansatte er stor og presset på kommunens bil pool øker. Det sies at kommunen har mistet medarbeidere som har fått store belastninger som […]


Batteriferger – noen oppklaringer

 Jo Herringstad kommenterer Rødt sin interpellasjon om batteriferger. Han har misforstått en grunnleggende ting. RUTER har ikke utredet spørsmålet i det hele tatt. Det er hovedhensikten i vår interpellasjon å få RUTER til å gjøre det. Derimot har større firma, bant andre DNVGL (tidligere Veritas), utredet spørsmålet grundig, så det […]


Kommunen som enevelde?

Som politikere har vi registrert at det i løpet av noen år har blitt helt slutt på uttalelser og synspunkter fra kommunalt ansatte. Da vi mangler kunnskaper bak avgjørelsene vi må ta fremmet SV, V, KrF, MDG og Rødt følgende førslag i formannskapet 6/11: «Kommunestyret er avhengig av mange innspill […]


Utfordringene i Nesoddbudsjettet

Hva er rådmannens forslag? Nesodden kommunes budsjett for 2015 er beregnet til 1 110 millioner. Dette er 58 millioner mer enn i fjor, og tilsynelatende bra. Men beregnet lønns- og prisvekst tar 37 millioner av dette. Legger vi til befolkningsveksten forsvinner 13 millioner til. Da gjenstår en realøkning på 8 […]


Åpenhet og Demokrati

Av Eivind Reiersen Amta har 27.10. et oppslag om rapporten Oslo Redaktørforening la fram 23.10. Amta gir «Nesodden bestått uten glans». Men rapportens del om Nesodden konkluderer med: «Det er nesten ingenting som sies om verken demokrati, åpenhet, allmennhetens behov for tilgang til informasjon, ansattes adgang til å delta i […]


Skoklefallskogen for alle?

  Dette vannsiget skal få en 8,5 meter lang bru. Finnes det ikke skoleveier/veikryssinger andre steder som har mer behov for bru? Kan vi ikke finne enklere løsninger her? Naturen må være tilgjengelig for alle, skriver Krøger (AP) i AMTA 22/12 for å forsvare vedtaket som kan være med på […]


Nye websider! Hurra!

Vi har nå fått satt opp nye websider med WordPress på et webhotell og et domenenavn vi selv kontrollerer. Dette vil gjøre det mye enklere å vedlikeholde og videreutvikle sidene fremover. Mye av innholdet fra de gamle sidene er allerede flyttet over, men de gamle sidene er også arkivert her. […]