Dagsarkiv: 20/05/2013


Privatisering i Nesodden kommune: Bruk av vikarbyråer

  I kommunestyret fikk ordfører følgende spørsmål: Kommunestyret har i flere år ventet på en utredning fra rådmannen om hvordan bruken av vikarbyråer kan begrenses. På mail får jeg opplyst fra rådmannen at vilkårbyråbruken har økt vesentlig. I 2011 utbetalt kommunen ca 2,2 millioner til vikarbyråer I 2012 utbetalte kommunen […]