Spørsmål og svar om eldrebølgen i Nesodden kommune:

Spørsmål Hvorfor beregner kommunedirektøren veksten i brukere av hjemmestjenester så mye lavere enn veksten i antall innbyggere over 80? Hva er begrunnelsen for anslåtte brukertall? Bemanningen øker ikke i takt med økningen i antall innbyggere over 80 Hvilken betydning vil denne redusksjonen i tilbud ha for kvaliteten på tjenestene? Hva […]


Barnehageplass til alle barn?

Mange foreldre blir hvert år overrasket over at det de tror er rett til barnehageplass har mange hull. Flytter du til Nesodden, eller har barn født på «feil tidspunkt» i forhold til søknadsfrister, kan det gå mange måneder hvor du står uten barnehageplass til barnet og uten rett til permisjon […]


1. mai 2020

https://www.facebook.com/nesoddenroedt/videos/647084556022663/


Budsjett 2020 – Hva vil Rødt

Hovedpunktene i Rødt sitt budsjettforslag er: Forslag som kan redusere forskjellene i kommunen. Det er bl.a.: Økte midler på driftsbudsjettet, både en rekke enkelttiltak som kantine på Nesoddtunet og vikarmidler samt en pott til fordeling etter rådmannens vurdering av hvor presset er størst. Fattigdomstiltak, som handler om å holde barnetrygden […]


Rødt budsjett 2020

Rødt ønsker ikke at kuttpoitikken som bygger ned velferdstilbudene skal forstsette. Vi har derfor tilbakeført de fleste kuttene kommunedirektørene foreslår og prøvd å rette opp noen andre alvorlige mangler. Vår påplussinger ser slik ut: Oppgave sum tusen langsiktig Styrke politisk sekretariat. Kommunal rapport + 500 varig Taksering eiendomsskatt 5000 engangsutgift […]


Kommunebudsjettet

Åpent møte om rådmannens budsjett for 2020 og økonomiplan Torsdag 21/11 2019 kl. 18.15 – 20.15 på Tangenten møterom Hasle Arbeidet med Rødt alternative budsjett er en prosess som vil foregå kontinuerlig fram til formannskapsmøte 27.november i form av innspill fra medlemmer, interesseorganisasjoner og andre. Selve budsjettbehandlingen vil skje i […]


113 – Når minuttene teller!

De fleste som har hatt et hylende barn skrikende i smerte i en taxi på vei til legevakten i Ski forstår behovet for en legevakt i nærområdet. Det gjør også de fleste andre som må vente en halvtime på taxi når behov for hjelp er uutholdelig. Det finnes nesten ikke […]


Psykisk helse og rus: Nytt lavterskeltilbud?

I siste møte før sommerferien vedtok kommunestyret en egen plan for psykisk helse og rus for perioden 2019-2023. Det som er radikalt nytt og positivt i denne planen er brukerperspektivet: «Med tanke på brukerperspektiv og brukermedvirkning ønsker kommunen å legge til rette for et lavterskeltilbud etter modellen «Stangehjelpa». I denne […]


Kunsten å lytte

I politisk administrasjon av en kommune representerer hvert parti en del av befolkningen, og hvert parti skal forsøke å belyse hvordan deres del av befolkningen ønsker at samfunnet skal fungere. Livet fortoner seg forskjellig for oss mennesker, og derfor trenger vi flere partier. Det som er viktig for meg, der […]


Fjellstrand omsorgsboliger: Offentlig privat samarbeid fra krise til krise

Kommunen unngikk så vidt tap på over 30 millioner kroner. Fjellstrand omsorgsboliger var kommunens første (og forhåpentligvis siste) forsøk på å gjennomføre et OPS (Offentlig privat samarbeid) prosjekt.  OPS er den siste nyliberale modellen for å gi private konsern sugerør inn i kommunekassa. Et slikt samarbeid handler om å inngå […]


Rødtnytt September 2019

Vi vil gjøre slutt på styret til Høyre og Arbeider­
partiet og bytte ut Adland og Wickholm med ledere
som bidrar til åpenhet og deltagelse. I denne avisen
får du presentert en del av Rødt sine viktige saker.